Weer open!

Weer open!

Vanaf maandag 11 mei ontvang ik u graag weer in mijn salon! #backtowork

Tot binnenkort

Liefs Miranda